Workshop for nye klassekontaktar og FAU-representantar

Dag: 20. august
Tid: kl. 20.00
Kvar: Klasserommet til 4a i grønt bygg (tidlegare SFO-base)

FAU leiar og rektor inviterer til Workshop for klassekontaktar og FAU-representantar. Det vert fokus på rolleavklaring, oppgåver og samarbeidslinjer. I tillegg vert det sett av tid til dialogspel med aktuelle spørsmål ein som forelder står i, dette for å eksemplifisere ein kjekk aktivitet inn mot for eksempel foreldremøte på våren.

Comments are closed.