Workshop for foreldre med tillitsverv

Power Point brukt på workshop ligg som avtalt på under FAU – referat.
Takk for godt oppmøte og at de som ikkje kunne stille sa frå.

Comments are closed.