Vi minner om anbefalt køyremønster!

Det oppstår farlege situasjonar kring av- og påstigning. Skule og FAU minner alle om det anbefalte køyremønstert. Bruk det slik at alle elevar er trygge når dei kjem til skulen, og likeeins når dei går heim. Hugs å informere andre som skal hente eleven om anbefalt køyremønster. Les om anbefalt køyremønster her.

Comments are closed.