Velkomen til skulestart!

Torsdag 16. august startar skuleåret 2018/2019.

1. klasse kl. 09.00 – 13.15, oppmøte på skuleplassen med høve til fotografering av klassane før dei går til klasseromma
2. – 4. klasse kl. 08.35 – 13.15 oppstilling klassevis på plassen ved klasseromma
5. klasse kl. 08.35 – 14.00 oppstilling klassevis på plassen ved klasseromma

6. – 7. klasse kl. 08.30 – 14.00, oppmøte på Brattholmen skule, oppstilling ute på skuleplassen nede ved grusbana på Storeplassen

Oversikt over busstider for elevene fra Foldnes skule som skal gå på Brattholmen skuleåret 2018/2019

Oversikt over busstider for elevene til Foldnes skule 2018-2019

Elevar som skal følgje buss frå Foldnes skule til Brattholmen skule må vere på plass i tide for bussavgang. Kjem elevar for seint er rutina at eleven melder frå i administrasjonen, som igjen varslar føresette, før eleven går ned til Brattholmen skule.

Bestilling av mjølk for elevar på 6. og 7. trinn:
Gå inn på Brattholmen skule si heimeside og følg henvisning for bestilling av mjølk der .

Grunna rehabilitering er administrasjonen no å finne i grønt bygg.

Comments are closed.