Velkomen attende på skulen 15. august

  • 1.trinn kl. 09.00- 13.15. Oppmøte ved lyshuset.
    Informasjonsmøte om SFO for føresette på 1.trinn kl. 09.30 i SFO-basen.
  • 2. – 4.trinn kl. 08.35- 13.15. Oppmøte på storeplassen
  • 5. – 7.trinn kl. 08.35-14.00. Oppmøte på storeplassen.

Oversikt over skuleveka finn du her: Skuledagen startar kl 08.35 for alle klassar.
1. klasse er ferdig
:
kl. 13.15 måndag t.o.m. fredag
kl. 12.00 tysdag
2., 3. og 4. klasse er ferdig:
kl. 13.15 måndag t.o.m. fredag
5. og 6. klasse er ferdig:
kl. 14.00 måndag, onsdag og torsdag
kl. 13.15 tysdag og fredag
7. klasse er ferdig:
kl. 14.00 måndag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 13.15 tysdag

Comments are closed.