Vedrørande sjuke barn og smittefare

Minner om at barn som har hatt oppkast/diare må vere heime til det har gått 48 timar frå siste symptom før barnet kjem attende til skulen.

Ved feber og influensasjukdom er det naudsynt med ein feberfri dag heime før eleven kjem attende til skulen.

Comments are closed.