Trygg oppstart

Det er etablert eit konsultasjonsteam, «Trygg oppstart», i Øygarden kommune. Dette teamet vil vere drøftingspartnar for barnehage, skule og/eller foreldre når det gjeld vanskar med å komme i gang med barne- og skulekvardagen. Som vedlegg finn de informasjon om dette. Ta kontakt om du tenker at dette vil vere nyttig for deg og ditt barn.

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/oppstart-i-barnehage-og-skule-etter-korona-fri.12592.aspx

Comments are closed.