Sykling til skulen

Det er føresette som avgjer om elevane skal sykle til skulen. Endringa i lovverket kom 20.08.2015. FAU og skule tilrår at elevane ventar til 5. steget med å sykle til skulen. Sjå Trygg trafikk for råd og tips i høve sykling til skulen.

 

Comments are closed.