Smittevern

Vi minner om Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for barnehagar og skular i høve smittevern, og ber om at føresette tek omsyn til dette, slik at vi i størst mogeleg grad kan hindre smitte. Du finn retningslinjene til Folkehelseinstituttet her.

I tilfeller der det går vannkoppar eller omgangssjuke blandt elevane er det særskild viktig at det vert meldt frå til den einskilde sin kontaktlærar, då vi har særskilde omsyn å ta i høve dette.

Comments are closed.