Skuleskyss – 2018/2019

Elevane som startar i 6-7. klasse til hausten, har fått utlevert søknadskjema om skuleskyss for neste skuleår. Dette vert sendt heim som ranselpost denne veka.
Fyll ut og returner til skulen snarast. Nærare informasjon om skyss til og frå Brattholmen skule kjem når dette vert avklart.

Skal du søkje om skuleskyss for elevar i 1-5. klasse finn du søknadsskjema her: Søknad om skuleskyss grunna avstand – ordinær skyss – 2018 2019
Søknad om skuleskyss på særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
Søknadsfrist: fredag 16. februar 2018

Comments are closed.