Skuledagen vår

Skuledagen startar kl 08.35 for alle klassar.

1. klasse er ferdig:
kl. 13.15 måndag t.o.m. fredag
kl. 12.00 tysdag

2., 3. og 4. klasse er ferdig:
kl. 13.15 måndag t.o.m. fredag

5. og 6. klasse er ferdig:
kl. 14.00 måndag, onsdag og torsdag
kl. 13.15 tysdag og fredag

7. klasse er ferdig:
kl. 14.00 måndag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 13.15 tysdag