Litt om skulen

Skulen sin visjon:

Foldnes skule fremjar kunnskap, meistring og begeistring i eit trygt og triveleg læringsmiljø.


 

Foldnes skule har ein byggmasse på tre bygg:

  • «Det raude huset»: Dette er det eldste bygget og inneheld administrasjon, personalrom, 6. og 7. steg.
  • «Det blå huset»: Her held 3. ,4. og 5. steg til.
  • «Det grøne huset»: Her held SFO, 1. og 2. steg til.

Bygga har fått namna sine etter fargane på vindaugskarmane.

Skulen har for tida 45 tilsette.