Litt om skulen

Skulen sin visjon:

Foldnes skule fremjar kunnskap, meistring og begeistring i eit trygt og triveleg læringsmiljø.


 

Foldnes skule har ein byggmasse på tre bygg:

  • «Det raude huset» inneheld SFO, og klasseromma til 1., 2. og 3. trinn, samt alle spesialrom.
  • «Det blå huset» inneheld klasseromma til 5. ,6. og 7. trinn.
  • «Det grøne huset» inneheld administrasjon, samt klasseromma til 4. trinn.

Bygga har fått namna etter fargane på vindaugskarmane.