Køyremønster

På grunn av store mengder private bilar i tilknyting til køyring av elevar ved start og slutt på skuledagen, ber vi føresette ta omsyn til køyremønsteret slik det her vert omtalt. Området er utbetra for å få ein betre flyt i trafikken. Sikring av elevane har høgaste prioritet. Ved å følgje oppsett køyremønster varetek vi både elevane sin tryggleik og omsynet til god flyt i trafikken.

  • Foreldre som berre skal sleppe av elevar, stoppar i den gamle busslomma, køyrer så vidare gjennom parkeringsplassen og ut i Skiftedalsvegen.
  • Foreldre som følgjer og/eller hentar barn, skal parkere bilen på parkeringsplassen.  

Ingen må snu i innkøyringa til skulen.
Ingen må sleppe barna av i vegbana.

Alle må være merksam på elever i fotgjengarfeltet.

Her er informasjonen om øyremønster som ble gitt på sist foreldremøte.