Skulen er stengt frå i dag!

Ny nasjonal føring: Alle skular og barnehagar er stengt frå 12.03. kl. 18.00.
Born som har føresette i samfunnskritiske funksjonar må få tilbod om tilsyn i barnehagar og skule.

Comments are closed.