Skulehelsetenesta

 

Helsesjukepleiar: Susanne Bjune Mead

Til stades ved skulen tysdag, onsdag og torsdag.
Kontoret er i grønt bygg. Ta kontakt i administrasjonen ved ankomst.

Telefon:
Kontor Foldnes skule: 55096960
Helsestasjon: 55096810
Jobbmobil: 90205373

Mail: susanne.mead@oygarden.kommune.no

Ikkje bruk e-post for sensitive opplysningar.

Nyttige lenkjer frå helsesjukepleiar:

Helsesjukepleiar sine faste oppgåver:

  • Skulestartundersøking ved 5 års alder.
  • 2. klassevaksinering.
  • 6. klassevaksinering.
  • 7. klassevaksinering ( HPV jenter).
  • Miljøretta inspeksjon.
  • Pubertetsundervisning.

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetjenesta:

  • Samtalar og oppfølging med born og foreldre om t.d overvekt, kosthald, spiseforstyrringar, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege kjensler, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald, åtferdsvanskar.
  • Syn-/ høyrselundersøking på etterspørsel.
  • Grupper saman med samarbeidspartnarar.
  • Anna undervisning om helsetema i klassane.

Tverrfagleg samarbeid.

Skulehelsetenesta kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglege møter. Den kan også sørgje for tilvising vidare til m.a. fastlege, PP-tenesta, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester (sosialtenesta), psykisk helsevern og barnevern, samt hjelpe med å kontakte familievernkontoret.