Skulehelsetenesta

 

Helsesjukepleiar: Anette Ringheim

Til stades ved Foldnes skule for 1. tom 5. trinn måndag og fredag 09 – 13.30, her finn du tider for tider for vår 2019.
Til stades ved Brattholmen skule for 6. og 7. trinn: onsdag, sjå her for oversikt over tider for vår 2019.

Helsestasjon: 55096810

Jobbmobil: 48087521

Mail: anette.ringheim@fjell.kommune.no

Ikkje bruk e-post for sensitive opplysningar.

Nyttige lenkjer frå helsesjukepleiar:

Helsesjukepleiar sine faste oppgåver:

  • Skulestartundersøking ved 5 års alder.
  • 2. klassevaksinering.
  • 6. klassevaksinering.
  • 7. klassevaksinering ( HPV jenter).
  • Miljøretta inspeksjon.
  • Pubertetsundervisning.

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetjenesta:

  • Samtalar og oppfølging med born og foreldre om t.d overvekt, kosthald, spiseforstyrringar, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege kjensler, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald, åtferdsvanskar.
  • Syn-/ høyrselundersøking på etterspørsel.
  • Grupper saman med samarbeidspartnarar.
  • Anna undervisning om helsetema i klassane.

Tverrfagleg samarbeid.

Skulehelsetenesta kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglege møter. Den kan også sørgje for tilvising vidare til m.a. fastlege, PP-tenesta, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester (sosialtenesta), psykisk helsevern og barnevern, samt hjelpe med å kontakte familievernkontoret.