Skulehelsetenesta

Helsesøster: Elisabeth Handal
Til stades: Måndag kl. 09-13.30 og onsdag kl. 09-13.30.
Stad: Helsesøsterkontoret ligger i det raude bygget på skolen.

Kontakt:

Helsestasjon: 55 09 68 10
Jobbmobil: 97 10 10 24
Kontor på skulen: 55 09 69 65
E-post: elisabeth.handal@fjell.kommune.no
Ikkje bruk e-post for sensitive opplysningar.

Nyttige lenkjer frå helsesøster:

Helsesøster sine faste oppgåver:

  • Skulestartundersøking ved 5 års alder.
  • 2. klassevaksinering.
  • 6. klassevaksinering.
  • 7. klassevaksinering ( HPV jenter).
  • Miljøretta inspeksjon.
  • Pubertetsundervisning.

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetjenesta:

  • Samtalar og oppfølging med born og foreldre om t.d overvekt, kosthald, spiseforstyrringar, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege kjensler, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald, åtferdsvanskar.
  • Syn-/ høyrselundersøking på etterspørsel.
  • Grupper saman med samarbeidspartnarar.
  • Anna undervisning om helsetema i klassane.

Tverrfagleg samarbeid.

Skulehelsetenesta kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglege møter. Den kan også sørgje for tilvising vidare til m.a. fastlege, PP-tenesta, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester (sosialtenesta), psykisk helsevern og barnevern, samt hjelpe med å kontakte familievernkontoret.