Ferie SFO

Sommaren 2020 vil det være tilbud om ferie-SFO på Foldnes skule desse dagane og vekene:

  • Fredag 19 juni.
  • Veke 26, 27 og 32.
  • Måndag 10. august og tirsdag 11. august.

Nye førsteklassingar kan søke om plass på ferie-SFO i veke 32 og måndag 10. og tysdag 11. august. Minnar om at frist for å søke plass på ferie-SFO er 3 veker før den første ferieveka, veke 26, tek til.  De må derfor søke innan 29. mai dersom de skal nytte ferie-SFO. Det gjeld også om du berre skal ha plass i august.
Du finn påmeldingsskjema her:
https://oygarden.kommune.no/skjema/skjema/OYK0028/

Du finn meir informasjon om ferie-SFO her: https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/skulefritidsordning-sfo/ferie-sfo/