Skulereisekort og søknad om skuleskyss

Når avstand skule – heim overstig 4 km for elevar i 2. – 10. klasse, 2 km for 1. klasse. har elevane rett på gratis skulereisekort. Elevar med heil plass i SFO har ikkje rett på gratis skulereisekort.

Søknad om skuleskyss med info om kven som har rett på skuleskyss.

Søknad om skuleskyss FARLEG skuleveg, med info om rett

Ved delt omsorg kan den ene forelderen søke hvis det overstiger avstanden. Vi må ha kopi av samværavtale. Deling enheten 40-60 eller 50-50.