Skulereisekort og søknad om skuleskyss

Når avstand skule – heim overstig 4 km for elevar i 2. – 10. klasse, 2 km for 1. klasse. har elevane rett på gratis skulereisekort. Elevar med heil plass i SFO har ikkje rett på gratis skulereisekort.

Søknad om skuleskyss med info om rett 2018-2019.

Søknad om skuleskyss FARLEG skuleveg 2018-2019 med info om rett

Ved delt omsorg kan den ene forelderen søke hvis det overstiger avstanden. Vi må ha kopi av samværavtale. Deling enheten 40-60 eller 50-50.