Skulefritidsordning (SFO)

SFO ved Foldnes skule held til i det raude bygget. Basen er rett innafor hoveddøra. I tillegg til SFO-basen er det sambruk i klasseromma, samt at spesialromma i bygget vert nytta etter undervisningstid kl. 14.00.

Med nyrenovert bygg, samt sambruk i klasserom og spesialrom, står vi framføre eit spanande skuleår der personalet i SFO får tenkje nytt og gjere nye gode grep som kjem elevenae i SFO ved Foldnes skule til gode.
Vi gler oss til eit spanade SFO-år!

SFO ved Foldnes skule har og ope i haustferien, vinterferien, samt tre veker i sommarferien. Desse tilboda er frittståande og har eigne søknadsskjema med søknadsfrist

Link til skjema for søknad, endring og utmelding finn du på SFO sidene.