Leksehjelp 2017-2018

Vi har tilbod om leksehjelp for elevar i 5. tom 7. trinn. Elevar som ønskjer å vere med på leksehjelpordning, må gjere dette med skriftleg melding til skulen. Påmeldinga gjeld for heile skuleåret.

Leksehjelp-2017-18