Elevpermisjon

All elevpermisjon skal søkast elektronisk her.

Der finn du og kriterium for å kunne få innvilga permisjon, informasjon om søknadsprosessen, lovverk knytt til elevpermisjon, samt informasjon om handsaming av personinformasjon.