Samling med Trygg i Fjell

FAU og leiing ved Foldnes skule inviterer til samling for føresette og tilsette
tysdag 22. januar kl. 18.00 i Kultursalen, Fjell Rådhus.

Tema for samlinga er Saman på nett.

Vi forventar at alle elever er representert med ein føresett på denne samlinga. Dette er eit viktig tema som vedkjem oss alle, og som vi erfarer påverkar elevane sitt psykososiale miljø.

Vel møtt!

Comments are closed.