Rehabilitering

Ved skulestart i januar startar rehabiliteringa ved skulen. I denne perioden vil det bli sett opp sikring kring bygg der arbeid pågår, noko som medfører at elevane ikkje har tilgang til denne delene av uteområdet. Med mindre elevtal enn ved normal drift har vi likevel nok uteområde.

Rehabiliteringa skal etter plana vere ferdig til skulestart haust 2019.

Comments are closed.