Foreldreutval (FAU)

§ 11-4 Foreldreråd ved grunnskular.

På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd det alle foreldre som har barn iskulen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Her kan du lese kva Foreldreutvalet for grunnskulen (FUG) seier om foreldrerepresentantar i skulen.

Møtedatoer FAU skoleåret 2018/19:
Torsdag 20/9
Torsdag 1/11 (utsatt til 21/11)
Torsdag 6/12
Torsdag 24/1
Torsdag 7/3
Ingen møte i april pga påske
Torsdag 9/5

FAU-representantar og klassekontaktar 2018-2019
Klassekontakten er vara for FAU-representanten ved fråfall til møte i FAU.

Klasse Navn Mail Mobil
1a Kjetil   Hansen kjetil@cognacexpo.no 484 80 848
FAU Marianne Kvitnes makvit@hotmail.com 951 08 232
1b Cathrine Lund cathlu85@gmail.com 414 84 349
FAU Mona Christiansen monisch82@gmail.com 464 50 890
2a Anita Hersvik a_nita90@hotmail.com 951 40 825
FAU Leif-Kjartan Bjørsvik lkbjosvik@me.com 900 41 162
2b Sølvi Fremstad solvi@acos.no 982 18 769
FAU Wenche Foldnes wendahlen@hotmail.com 456 08 028
3a Ingvild Skaar ingvildskaar@hotmail.com 452 45 556
FAU leder Hilde Nordvik-Ottesen Hilde.karin.nordvik@bkkfiber.no 951 60 286
3b Christopher Totland christophertotland@hotmail.com 913 19 341
FAU Raymond Nilssen raynilss@gmail.com 970 83 545
4a Birte Eriksen birthe72@gmail.com 958 42 898
FAU Christopher Hansen 1981hansen@gmail.com 917 02 701
4b Kjersti Tobiassen kjerstialg@hotmail.com 936 57 437
FAU Elisabeth Kjønsberg elikjon@gmail.com 918 64 750
5a Katrine Kristiansen kk@eiendomskreditt.no 957 81 233
FAU Steinar Drønen Steinar.dronen@halliburton.com 481 20 673
5b Susanne Johnsen susanne@solskjermingsgruppen.no 922 82 530
FAU Trygve Olsen trtolsen@hotmail.com 472 79 825
6a Helene Gavlen helenegavlen@hotmail.com 997 03 212
FAU Cathrine Knudsen Knudsen_cathrine@hotmail.com 936 40 708
6b Signe Ingebrigtsen signe_425@hotmail.com 468 43 732
FAU Torild Hagenes torhild.hagenes@mac.com 980 87 245
7a Kari Hillersøy karihillers@gmail.com 926 18 076
FAU Vanja Eriksen VanjaEF79@hotmail.com 473 11 660
7b Kristin G. Bjærum Kristin.kgb@online.no 909 76 724
FAU Elisabeth Rolland elihroll@online.no 970 30 969
SFO kontakt Anita Hersvik a_nita90@hotmail.com 951 40 825

 

 


Referat 2017-2018:

Referat-FAU-07.09.17
Referat-FAU-05.10.17
Workshop foreldrerepresentanter
Referat FAU 01.11.17
Referat FAU 11.01.18
Referat-FAU-15.02.18
Referat – FAU – 16.04.18
Referat FAU 20.09.18
Referat FAU 22.11.18
Referat FAU 06.12.18
Referat-FAU-17.01.19
FAU referat 07.03.19