Foreldreutval (FAU)

§ 11-4 Foreldreråd ved grunnskular.

På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd det alle foreldre som har barn iskulen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Her kan du lese kva Foreldreutvalet for grunnskulen (FUG) seier om foreldrerepresentantar i skulen.

FAU representanter 2017-2018

1 a – Leif- Kjartan Bjørsvik

1 b – Camilla A. Hansen

2 a – Hilde K. Nordvik – leiar FAU/SU/SMU

2 b – Marianne Kvitnes – kasserar

3 a – Christopher Hansen

3 b – Elisabeth Kjønsberg – skrivar

4 a – Steinar Drønen – SU/SMU

4 b – Kari Ellefsen

5 a – Cathrine Knudsen – KUF

5 b – Dag-Arve Haugsdal

6 a – Åshild Gavlen

6 b – Hege Kristoffersen – leiar 17. mai komiteen

7 a – Bjørn Kleppe

7 b – Helene Gavlen

 

Møteplan FAU skuleåret 2017-2018:

Torsdag 05.10.2017 kl 19.00
Onsdag 08.11.2017  kl 19.30
Torsdag 07.12.2017 kl 19.00
Torsdag 11.01.2018 kl 19.00
Torsdag 15.02.2018 kl 19.00
Torsdag 12.04.2018 kl 19.00


Referat 2017-2018:

Referat-FAU-07.09.17
Referat-FAU-05.10.17
Workshop foreldrerepresentanter
Referat FAU 01.11.17
Referat FAU 11.01.18
Referat-FAU-15.02.18
Referat – FAU – 16.04.18