Foreldreutval (FAU)

§ 11-4 Foreldreråd ved grunnskular.

På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd det alle foreldre som har barn iskulen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Her kan du lese kva Foreldreutvalet for grunnskulen (FUG) seier om foreldrerepresentantar i skulen.

Møtedatoer FAU skoleåret 2019/20:
03/10, 30/10, 14/11, 5/12, 9/1, 6/2, 5/3, 7/5 og 4/6

FAU-representantar og klassekontaktar 2019/2020
Klassekontakten er vara for FAU-representanten ved fråfall til møte i FAU.

FAU 1A: Vanja Eriksen, Vanjaef79@hotmail.com, mob: 473 11 660

Kl. Kont. Jeanett C. Dale, Jeanettchristin.dale@technipfmc.com, mob:45281612

FAU 1B: Linda Sæterdal, linda-cecilie@live.no, mob:46922779

Kl. kont. Janne Knudsen-Hauge, jknudd1@gmail.com, mob:917 54 572

FAU 2A: Marianne Kvitnes, makvit@hotmail.com, mob:951 08 232 –Kasserer

Kl. kont. Kjetil Hansen, kjetil@cognacexpo.no, mob:48 48 08 48

FAU 2B: Mona Christiansen, monisch82@gmail.com, mob: 46 45 08 90

Kl. kont. Hilde Foldnes, hildo_foldnes@hotmail.com, mob: 932 57 550

FAU 3A: Kristin Sårheim, kristins76@hotmail.com, mob: 900 46 232

Kl. kont. Anita Hersvik, a_nita90@hotmail.com,mob: 95 14 08 25

FAU 3B: Ingrid Marie Soldal, ingrid-marie_lie@hotmail.com, mob:92 89 70 52

Kl. kont. Birthe A. Foldnes, bfoldnes@online.no,mob: 98 45 84 21

FAU 4A: Knut Idar Haugland, knut.idar@gmail.com,mob: 908 44 094- LEDER

Kl. kont. Ingunn Kjelby, ikjelby@hotmail.com, mob: 917 02 659

FAU 4B: Raymond Nilssen, raynilss@gmail.com, mob:970 83 545

Kl.kont. Christopher Totland, christophertotland@hotmail.com,  913 19 341

FAU 5A:Silje Hemmingsen, siljesh85@hotmail.com, mob:932 14 771 Nestleder

Kl. kont. Line Grimseid, line.grimseid@gmail.com, mob:408 54 144

FAU 5B: Trude Aase Nilsen, trudelutten@bkkfiber.no, mob:904 18 924

Kl. kont. Yngve Dalland, yngve.dalland@gmail.com , mob: 916 03 832

FAU 6A: Inge Andreas Larsen, iLarsen313@hotmail.com, mob:941 42 768

Kl. kont. Siv Iren F. Larsen, siv.iren.larsen@gmail.com, mob:977 28 613

FAU 6B:Karen Sommerseth,karen.sommerseth@hotmail.com, 90060052  Kasserer

Kl. kont. Susanne Johnsen,susanne@solskjermingsgruppen.no, 922 82 530

FAU 7A: Jeanett Hansen, jeanette_bratland@hotmail.com, mob:902 21 350

Kl.kont. Rikard Kvaal, riklea@hotmail.com,mob: 900 36 846

FAU 7B: Vivian Johnsen, vivianj26@hotmail.com, mob:974 24 036

Kl. kont.


Referat 2017-2018:

Referat-FAU-07.09.17
Referat-FAU-05.10.17
Workshop foreldrerepresentanter
Referat FAU 01.11.17
Referat FAU 11.01.18
Referat FAU 15.02.18
Referat FAU 16.04.18
Referat FAU 20.09.18
Referat FAU 22.11.18
Referat FAU 06.12.18

Referat 2019-2020:
Referat FAU 17.01.19
Referat FAU 07.03.19
Referat FAU 09.05.19
Referat FAU 03.10.19
Referat FAU 14.11.2019
Referat FAU 05.12.2019
Referat fra FAU 09.01.20
Referat fra FAU 06.02.20