Elevråd

§11-2 Elevråd ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det for trinna 8-10 vere eit elevråd med ein representant for kvar klasse. Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skulen har teke til om hausten.

Ein medlem av undervisningspersonalet på skulen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet, eller rektor krev det.

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings – og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.


Elevrådet 2017-2018

7A: Henriette Gavlen Johnsen (SMU/SU)
Tor Adrian Foldnes
7B: Sofie Paulsen (leiar)
Kevin Veseth
6A: Ingeborg Haukenes
Jakop G. Søraa (nestleiar)
6B: Daniel Rolland
Maya Myksvoll
5A: Brede Lie Foldnes (SMU/SU)
Gina Smith Andreassen
5B: Mia Fleimoen
Sebastian Ingebrigtsen

Karen Elise Dahle er elevrådskontakt.
karen.dahle@fjell.kommune.no