Elevkveld

Elevkveld vert arrangert i gymsalen for 5. – 7. klasse i regi av FAU i samarbeid med elevrådet.

Elevkvelden er frå kl. 18.00 til kl. 20.30.

Diskotek og brettspill.
Sal av kioskvarer.
Inngansbillett kr. 20,-

Elevkveld er eit mobilfritt arrangementet. Dette etter erfaring med at bruk av mobilar på elevkveldane ga utfordringar i høve tryggleik elevane imellom.