Elevkveld

Elevkveld vert arrangert i gymsalen for 5. – 7. klasse i regi av FAU i samarbeid med elevrådet.

Elevkvelden er frå kl. 18.00 til kl. 20.30.

Diskotek og brettspill.
Sal av kioskvarer.
Gratis inngang.

Elevkveld er eit mobilfritt arrangementet. Dette etter erfaring med at bruk av mobilar på elevkveldane ga utfordringar i høve tryggleik elevane imellom.