Skuleskyss

Ved delt omsorg kan begge foreldre søkje om det overstiger avstanden. Vi må ha kopi av samværavtale.