Skuleskyss

Ved delt omsorg kan begge foreldre søkje om det overstiger avstanden. Vi må ha kopi av samværavtale.

Foldnes skule har per dd ekstra skyss grunna farleg skuleveg. Ta kontakt med administrasjonen om du lurer på om ditt barn har krav på dette.