Skuleskyss

Skjema for søknad om skulereisekort. Gjelder de som har lengre vei enn 2 km (1.kl) eller 4 km (2.-7. kl).

Ved delt omsorg kan den ene forelderen søke hvis det overstiger avstanden. Vi må ha kopi av samværavtale. Deling enheten 40-60 eller 50-50.