Markerte Foldnes som dysleksivennleg skule

Carmen Egidius Sætersdal Krakstad er glad i både Torjus og hundeeigar Stine Olsen.

I føremiddag vart det markert at Foldnes skule har fått status som dysleksivennleg skule. Det er Dysleksi Norge som inngår eit slikt samarbeid med skular i landet.

Foldnes skule er den andre skulen i Hordaland som har fått denne statusen. For å få denne statuen må skulen mellom anna ha gode planar om kompetanseheving, godt læremiddeltilbod og prosedyrar og rutinar for å setja i gang tiltak. Les om alle kriteria her. Les meir…

Tilbod om sykkelreperasjon tysdag 29. mai

«I samband med Godhetsfestivalen i Fjell (sjå Godhet Fjell på Facebook) ynskjer vi å tilby same gratis service/enkle reparasjoner av sykler til skuleborn ved Foldnes skule som vi gjorde i 2017. Det er Basecamp sitt sykkelprosjekt (www.basecamp-sotra.no) som vil stå for tiltaket i år og.»

Vi ønsker Basecamp velkomen til skulen komande tysdag. Dei held til i hjørnet av fotballbana og er til stades heile skuledagen. Elevane på småtrinnet kan levere inn syklar fram til kl. 11.00, deretter er det ope for mellomtrinnet.

Kontaktlærarar skuleåret 2018/2019

1a Lillian Tvedt Mauland, tolærar Kristina Hesjedal Hovdenak
1b Christina Hemnes, tolærar John Morten Øvrebø
2a Tomas Slinde
2b Kari-May Turøy
3a Åsta Kalgraff Kaspersen
3b Åshild Thingnes
4a Ane Katrine Anglevik Seim
4b Inge Fagerli
5a Solveig Dybsland
5b Hans Brevik/Linda Sæterlid
6a Hege Mongstad
6b Espen Hanuren
7a Kornelia Takvam
7b Anette Indrebø

Til informasjon

Vi oppdaga i går ettermiddag ein skade på ei veggplate i gymsalen. Dette førte til at Raudt bygg blei stengd i påvente av avklaring på om det var asbest i den skada veggplata. Ved skulestart i dag var ikkje dette avklart og elevane på 6. og 7. trinn fekk difor ein alternativ start på dagen i SFO sine basar i Grønt bygg.

Det er no avklart at det ikkje var asbest i den skada veggplata og vi er tilbake i Raudt bygg. Elevane har takla endringa i dag på ein god måte.

Ragnhild Knudsen Magerøy, rektor

 

Sommar-SFO juni

Grunna riving av raudt bygg vert sommar-SFO i juni flytta til Brattholmen skule. Det vil vere personale frå SFO ved Foldnes skule på jobb ved SFO på Brattholmen skule desse dagane.