SFO samarbeider med Aktiv365

SFO har inngått samarbeid med Aktiv365 for å kunne gje tilbod om fysisk aktivitet innandørs dette skuleåret, iom at vi ikkje har gymsal. SFO held føresette informert slik at de er førebudd om elevane er å finne der når dei skal hentast.


Bildet er fra første besøk på Aktiv365. Det var populært!

Lus

Vi får melding om smitte av lus og ber derfor føresette om å sjekke sine barn.

Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer på korleis gjerer dette. Viktig å sjekke vekentleg gjennom heile skuleåret, så førebyggjer vi smitte.

Ny rutiene ved elevar sitt sjukefråvær

Ber om at foreldre melder frå om elevar som er vekke grunna sjukdom via mail til kontaktlærar. Du finn mailadresse under fana tilsette. Set avdelingsleiar Ingrid Fjær som mottakar av kopi, dette i tilfelle kontaktlærar er vekke, slik at vi sikrar at informasjonen når den som er i klassen.  

Velkomen til skulestart!

Torsdag 16. august startar skuleåret 2018/2019.

1. klasse kl. 09.00 – 13.15, oppmøte på skuleplassen med høve til fotografering av klassane før dei går til klasseromma
2. – 4. klasse kl. 08.35 – 13.15 oppstilling klassevis på plassen ved klasseromma
5. klasse kl. 08.35 – 14.00 oppstilling klassevis på plassen ved klasseromma

6. – 7. klasse kl. 08.30 – 14.00, oppmøte på Brattholmen skule, oppstilling ute på skuleplassen nede ved grusbana på Storeplassen

Oversikt over busstider for elevene fra Foldnes skule som skal gå på Brattholmen skuleåret 2018/2019

Oversikt over busstider for elevene til Foldnes skule 2018-2019

Elevar som skal følgje buss frå Foldnes skule til Brattholmen skule må vere på plass i tide for bussavgang. Kjem elevar for seint er rutina at eleven melder frå i administrasjonen, som igjen varslar føresette, før eleven går ned til Brattholmen skule.

Bestilling av mjølk for elevar på 6. og 7. trinn:
Gå inn på Brattholmen skule si heimeside og følg henvisning for bestilling av mjølk der .

Grunna rehabilitering er administrasjonen no å finne i grønt bygg.