Sommeravslutning med Dysleksi Norge Bergen og Hordaland

SOMMERAVSLUTNING 25/5-19. Vi møtes kl 13.30 ved Skomakerdiket. Vi padler og vi griller. Vi babler og vi chiller. Ta med mat og drikke. Vi tar med kull til grillen, og sennep og ketchup.

Hyggelig med en tilbakemelding på mail til hannekebrouns@hotmail.com eller på Messenger om du kommer. Tips: det er gratis forestilling kl 12 og leker på Festplassen ifm Festplassen. Dette kan bli en fin heldagstur til Bergen!

Håper vi sees.
Mvh Styret i Dysleksi Bergen og Hordaland

Mjuk tilnærming til skulestart

Måndag kveld var det sosialt samvær og kveldsmat i SFO for førskulebarn med foreldre ved Foldnes skule, saman med skulen si leiing, leselærar og miljøterapeut.

Initiativet kom frå SFO-leiar og leselærar som hadde latt seg inspirere av ein SFO i Rogaland. Gjennom vårhalvåret er dei i tett samarbeid med dei ulike barnehagane som soknar til Foldnes skule for å førebu ein mjuk overgang. Nytt av året er sosialt treff med kveldsmat. Les meir…

Førskuledag

Vi har førskuledag for nye førsteklassingar onsdag 5. juni kl. 09.30 til 11.30. Oppmøte på skuleplassen.

Velkommen til 17. mai feiring

I år feirer vi 17.mai i kirken pga rehabilitering av skolen. Det er et livssynsnøytralt arrangement. Det er gudstjeneste klokken 11 for de som ønsker å delta på den. Oppmøte klokken 12 v/amfiet for 17.mai-tog. Toget går klokken 12.15 i vanlig rute opp til statue v/Straume legesenter for kransenedleggelse og tilbake via Sjukeheimen og ned igjen til kirken. Samling v/amfiet når toget returnerer med tale for dagen og nasjonalsangen. Kaféer og boder åpner kl 13.30. Det er mulig å betale med Vipps, og i år vil vi selge bonger for kjøp i kafé/boder. Dersom du vil unngå kø, kan det kjøpes bonger v kirken 16.mai mellom klokken 18 og 20. Da tar vi også imot kaker fra de som har bakt.

Velkommen til lokal 17.mai-feiring

Hilsen 17.mai-komitéen v/Foldnes Skole

Transponder meldingsbok er i bruk frå og med i dag

Foldnes skule tek bruk digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skule og heim. Løysinga heiter Transponder Meldingsbok og kan lastast ned som app i App Store og Google Play. Søk der etter «Transponder Meldingsbok». I tillegg kan tenesta nyttast frå nettlesar.

Transponder Meldingsbok ivaretek personvernet på ein sikker måte og erstattar:

  • Papirmeldebok
  • E-post om fråvær til lærar og avdelingsleiar
  • All annan skriftleg kommunikasjon om eleven mellom skulen og heimen

Transponder Meldingsbok kan òg nyttast til:

  • At føresette gjev korte meldingar til lærar(ar)/skule
  • At lærar/skule sender korte meldingar til føresette
  • At lærar/skule sender samla meldingar/skjema til alle føresette
  • Påmelding til aktivitetar og anna

Ved pålogging første gong via ID-porten sikrar me eit høgt nivå av tryggleik for både føresette og tilsette. Alle som loggar seg inn i sine eigne ungar sine meldingsbøker, ser kven som til ei kvar tid kan lese og skrive i bøkene. Logg deg rett inn i appen og aksepter push-varslar (då får du melding på e-post og SMS om skulen sender ut akuttvarsel) for å halda deg oppdatert i sanntid eller bruk Transponder i nettlesar frå https://www.transponder.no/meldingsbok/ .

Transponder Meldingsbok har gode hjelpesider, og du finn dei her:hjelp.transponder.no

Vi ber om at fråvær blir meldt innan klokka 8.00 om morgonen, slik at det er registret i våre system i god tid før undervisninga startar.

SFO ut på tur – aldri sur

Tirsdag 19.03.19 var Lilla gruppe fra SFO på tur med den nyinnkjøpte lavoen vår. SFO har kjøpt inn litt forskjellig turutstyr og ønsker å bruke mer tid på aktiviteter innenfor friluftsliv. Været kan ofte være en hindring her på Vestlandet men med en lavo og stormkjøkken, så håper vi å få til både måltid og aktivitet ute i det fri:)

 

Vi tek i bruk digital meldebok

Foldnes skule er i gang med å ta i bruk ei ny digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skule og heim.  Vi startar med 1. og 6. trinn. Vi håpar på å vere klar for at resten av skulen kan ta den i bruk over påske. Løysinga heiter Transponder Meldingsbok og kan lastast ned som app i App Store og Google Play. Søk der etter «Transponder Meldingsbok». I tillegg kan tenesta nyttast frå nettlesar.

Transponder Meldingsbok ivaretek personvernet på ein sikker måte og erstattar:

  • Papirmeldebok
  • E-post om fråvær til lærar og avdelingsleiar
  • All annan skriftleg kommunikasjon om eleven mellom skulen og heimen

Les meir…

Foldneselevar deltok i kretsmeisterskap

Laurdag 23.03.2019 deltok elevar frå Foldnes skule i kretsmeisterskap i sjakk for skulelag. Meisterskapet gjekk føre seg på Liljevatnet skule. Fire lag frå 3. tom 7. klasse deltok frå Foldnes skule. Det eine laget var samansett av elevar frå både Brattholmen og Foldnes skule. Dei representerte det gode samarbeidet vi har med Brattholmen skule dette skuleåret. Laget endte opp som nr. 3 etter Damsgård skule som blei nr. 2 og Haukås skule som blei nr. 1.

Det blei ein kjekk dag for der 18 lag deltok med til saman 80 elevar. Det var fleire debutantar på laga, og alle viste stort engasjement og gjorde ein flott innsats. God meistring og læring!

Lokalt tillegg i Ordensreglane

Gjennom skulen sitt SMU er det kome framlegg om eit lokalt tillegg i skulen sine Ordensreglar. Dette for å trygge elevane på veg til og frå skulen då bilde ukritisk vert tatt og delt. Oppmoar alle heime om å følgje opp regelen med ein samtale heime. Vi følgjer det opp i klassane.

«12. Mobiltelefonen ligg framleis i sekken medan eleven er på busstoppet, samt på reiser til og frå skulen med bussen.»