Invitasjon til klassekontaktar og FAU representantar

TRYGG I FJELL har i fleire år arrangert samling for FAU saman med Kommunalt Foreldreutval (KFU). Denne hausten vil vi forsøke å samle foreldrerepresentantar frå både barnehage og skule til ei felles samling.

Mandag 13. november kl 18.00 – 20.00 for Fjell ungdomsskule, alle barneskular som soknar til Fjell ungdomsskule og barnehagar på Litle Sotra og Bjorøy

Innhald:
– Presentasjon av TRYGG I FJELL med fokus på foreldrerolla.
– Gruppedrøfting av foreldrerolla i høve mobbing og krenking av barn.

Samlinga blir i regi av kompetansegruppa og beredskapsteamet i TRYGG I FJELL. 

ELEVKVELD for 5.-7. trinn

Det blir elevkveld med tema «Halloween» torsdag 26. oktober kl 18-20.30 på skolen.

Bli med på en litt annerledes elevkveld! Du kan kle deg ut om du vil, men du må ikke. Vi voksne tilstede vil imidlertid kåre kveldens skumleste antrekk og du kan vinne en liten premie, så det er gøy hvis mange har lyst å kle seg ut!

Det vil bli salg av kioskvarer som vanlig. Husk å ta med kontanter.

Halloweenkvelden er et mobilfritt arrangement, så mobilen må ligge igjen hjemme.

Husk derfor å avtale hentetid og sted med de hjemme på forhånd.

“Trick-or-treat-hilsen” fra FAU

Leirskule 5. og 6. trinn

I løpet av skuleåret 2017/2018 skal alle 5. klassar i Fjell kommune få tilbod om overnattingstur på Fjell festning. Dette tilbodet er eit samarbeid mellom Fjell kommune og Sotra Villmarksenter.

Gjennom ulike aktiviteter vil det setjast fokus på klassemiljø, kjekke opplevingar, samt det å være ute i nærområdet. Alle aktivitetar på dagtid vil skje utandørs, og når ettermiddagen kjem vil ein trekke inn i kaserne for mat og overnatting. Våre 5. klassar skal overnattingstur i tidsrommet 23. til 26.04.2018. Les meir om innhaldet for 5. klassane her.

Tanken er at det kjem eit liknande tilbod når elevane går på 6. og 7. trinn, og at dette til saman gjev ei veke med leirskule, spreidd over tre skuleår. Fagerli leiskule vert dermed avvikla for dette trinnet.

6. trinn reiser som planlagt til Fagerli leirskule i veke 10, 2018.

BlimE!

Vi har tradisjon for å delta på BlimE! kvar haust, og vi likar fokuset kampanja har på å skape venskap.
Temaet passer godt kring oppstart av skuleåret med tanke på førebygging av det psykososiale miljøet.
Kvar haust deltek vi på BlimE! dansen. Her kan lese meir om BlimE! og klikke deg fram til Foldnes skule sitt opptak av dansen.

Lesehund

Lesehunden Torjus og eigar Stine er under utdanning og har sin praksis ved skulen vår to timar kvar veke. Seks elevar får lese med Torjus i haust. Dei det gjeld er kontakta og elevane har starta si lesetrening saman med lesehunden. Les meir…

Markering av Sykkel VM

Alle elevane dansa til Let`s go for a ride i dei raude Sykkel VM T-skjortene i strålande solskinn ute på skuleplassen fredag føremiddag. Dette for å markere opninga av Sykkel VM.

Gutar og jenter frå 7. trinn var fordansarar, og elevane frå 1. tom 7. trinn gjorde ein strålande innsats. Det er tydeleg at danseopplæringa som Ole Petter Hvidtsten Knarvik og Helge Andreas Parelli Notland gjennomførte med elevane før sommaren, framleis sit godt i minne.