Let`s go for a ride!

Fredag fekk elevane opplæring i dansen som er laga til VM-sangen Let`s go for a ride. Sangen er laga av Helge Andreas Parelli Notland, medan dansen er laga av Ole Petter Hvidtsten Knarvik (frå Absense Crew). Begge var til stades og hadde gjennomgang med alle klassane, og elevane gjorde ein flott innsats. Særlig stas var det på slutten av økta då Ole Petter slo til med breaking.

Saknar du klede?

Saknar du klede? På grønt og blått bygg har vi samla gjenglemte klede.
Uavhenta blir levert til Fretex i veke 26.

Farleg skuleveg – Rett på fri skyss – strekninga Foldneskrysset – Grunnavågsvegen på Foldnesvegen

Komite for drift og forvaltning har vedteke at:

Elevar på Foldnes skule frå 2. – 4. klasse som må passere strekninga Foldneskrysset – krysset v/ Grunnavågsvegen, får fri skyss til og frå undervisningstida året rundt.

Elevar på Foldnes skule frå 5. – 7. klasse som må passere strekninga Foldneskrysset – krysset v/ Grunnavågsvegen, får fri skyss til undervisningstida,(mørkeskyss), i perioden f.o.m. veka etter skulehaustferien t.o.m. veka før skulevinterferien.

Retten til fri skyss gjeld berre i samband med obligatorisk opplæring, det vil seie til/frå skuletida/undervisningstida. Barn i skulefritidsordninga (SFO) er derfor ikkje omfatta. Elevar som har full plass i SFO får ikkje fri skyss. Elevar som har plass i SFO berre om morgonen eller ettermiddagen, har rett til fri skyss ein veg, (til/frå undervisningstid).

Leksehjelp er heller ikkje omfatta av skyssreglane. SFO og leksehjelp er frivillige tilbod som etter lova reknast som fritidstilbod. I kommentarane til § 13 – 7 i Opplæringslova, skulefritidsordninga er dette presisert: «Departementet ser det ikke som naturlig å innføre en rett til skyss etter et tilbud om leksehjelp der deltakelse er frivillig. Det eksisterer heller ingen rett til skyss etter skolefritidsordningen»

Klikk på lenkja for å lese vedtaket:Vedtak farleg skuleveg

Klikk på lenkja for å søkje om skyss: Søknad om skuleskyss FARLEG skuleveg 2017-2018 med info om rett

Søknadsfrist: 23. juni 2017

 

Aktivitetsveka er i gang!

Vi starta måndagen med ei felles opning av Aktivitetsveka på skuleplassen. Etter opningsord frå rektor var det felles gjenomføring av Bli med dansen. Gjennom veka får elevane prøvd seg på kanopadling i Skiftedalsvatnet, samt ei dugleiksprøve i sykling på skuleplassen. Det siste i høve fokus på Sykkel VM. Vi har for tida Alle barn sykler innom og dei gjennomfører sykkelopplæring for 4. og 5. trinn. Dei er på skule-plassen heile tysdagen. Dei har tidlegare gjennomført same opplegg for 6. trinn, medan elevar frå Sotra vgs har gjennomført sykkelopplæring for 3. trinn. I tillegg til fokus på aktivitet, er det også fokus på sunt kosthald, og alle klassane skal gjennom veke lage mat, samt ha fokus på sunne matpakkar. Fredag er det natursti med ei løype for småsteget og ei for mellomsteget.

Vi gler oss over ei aktiv veke saman med elevane!

Sykkelreperasjonar

I samband med Godhetsfestivalen i Fjell (sjå Godhet Fjell på Facebook) har vi fått tilbod om gratis service/enkle reparasjonar av sykler til elevar ved Foldnes skule. Det er Basecamp sitt sykkelprosjekt (www.basecamp-Sotra.no) som står for tiltaket.
Dei som vil ha ein overhaling av syklane sine, leverer dei før første time byrjar torsdag 1. juni. Basecamp RePro er ved skulen i ca to timar.

Kontaktlærarar 2017/2018

1a Tomas Slinde
1b Kari May Turøy
2a Åsta Kalgraff Kaspersen
2b Christina Hemnes
3a Lillian Tvedt Mauland
3b Torbjørg Andersen
4a Solveig Dybsland
4b Hans Brevik og Linda Sæterlid
5a Øyvind Slåtta
5b Espen Hanuren
6a Kornelia Takvam
6b Anette Indrebø
7a Inge Fagerli
7b Åshild Thingnes

Takk til 17. mai komiteen og FAU

På vegne av elevane – Tusen takk til 17. mai komiteen og FAU for eit flott gjennomført 17. mai arrangement.
Frå oss vaksne på skulen – Takk for god organisering og dialog i førekant, samt opprydding i etterkant.

Takk til trommekorpset som stilte opp og øvde saman med oss 16. mai.

17. mai

Vinnarar av 17. mai lotteriet:
Klatrestativ fra Bygg og boligfornying : Anine Sæterlid Larsen
Gavekort Voss Active (klatrepark): Mathias Steinsland
Gavekort Ado badeland (familiebilletter): Alvar L. Bekkerhus og Mikkel Kjær
Gavekort Marianns Hudpleie: Sandra Myksvoll
Gavekort Åsane Bowling: Arne Christiansen
Powerball 9 kg: Stian Larsen
Pakke fra KIWI: Karen Sætersdal
Redningsvester (redningsselskapet): Wenche Førde og Kevin André M. Veseth
Skrallesett fra Straume mesterbygg: Andreas Marøy og Dennis Sandvik
NorEngros vaske/såpe kasse: Trine Evy Dahl
Verktøykasse Solidekk: Andreas Gjuvsland
Vinnar Heiarop:
5.trinn + 4a (klassine får is)
Vinnar mest solgte loddbøker/innsats sal av loddbøker:
Sindre i 4a + klasse 1a (vinnarane mottek kvar sitt gavekort á kr. 500,-.)
OBS!
Det er kommet inn 2 søljer til bunad/festdrakt, dei kan hentast i resepsjonen.
Hugs å hente kakefat på skulen.

Takk for en fin 17.mai feiring!
Helsing 17.mai komitéen

Ferie-SFO

Det er tilbod om ferie-SFO på Bjorøy, Brattholmen, Foldnes, og Ågotnes skular. Spesialavdelinga på Hjelteryggen skule har ope for barn med spesielle behov. Ferietilboda er ope for barn frå alle skulekrinsane.

Sommeren 2017 er det tilbod om ferie-SFO i veke 26, 31 og 32.

Søknadsfrist: 04. juni 2017.

Her finn du skjema søknadsskjema for ferie SFO