Lesehunden Torjus er klar for nytt skuleår

Stine og Torjus hadde i dag første skuledag på Foldnes skule etter ferien.
Som tidlegare år vil lesehunden Torjus følgje opp elevar på 3. og 4. trinn. Torjus er skolert lesehund med eksamen og godkjenning for jobben, og er så klart en hund etter lesing! Torjus og Stine gler seg til mange gode lesestunder dette skuleåret.

Refleksvestar til alle elvar

Måndag var ordførar Marianne Bjorøy, leiar for komite for drift og forvalting Ernst Einarsen og leiar for samferdsel Therese Borgen Skårnes innom skulen og gjorde ære på Lone i 5a og klassen hennar. Lone gikk av med seieren når elevrådet i vår skulle kåre kva teikning som skulle prege refeksvestane til elevane ved Foldnes skule. Gratulerer Lone!

Ved levering og henting

Vi ber om at alle føresette ved levering og henting følgjer anbefalt køyremønster. I går og i dag har ikkje bussane kome seg inn på parkeringsplassen grunna at bilar står parkert i svingen. Om det er fullt på parkeringsplassen må ein parkere ved gravplassen. Sjå her for anbefalt køyremønster.

Barnevogner må parkerast utanfor bygga og skal ikkje køyrast inn i gangane. Ber om at vognene vert sett igjen utanfor om ein treng å følgje elevar inn i bygga.

Har du nokon som leverer eller henter for deg ber vi om at du gjev dei denne informasjonen.

Workshop for nye klassekontaktar og FAU-representantar

Dag: 20. august
Tid: kl. 20.00
Kvar: Klasserommet til 4a i grønt bygg (tidlegare SFO-base)

FAU leiar og rektor inviterer til Workshop for klassekontaktar og FAU-representantar. Det vert fokus på rolleavklaring, oppgåver og samarbeidslinjer. I tillegg vert det sett av tid til dialogspel med aktuelle spørsmål ein som forelder står i, dette for å eksemplifisere ein kjekk aktivitet inn mot for eksempel foreldremøte på våren.

Velkomen attende på skulen 15. august

  • 1.trinn kl. 09.00- 13.15. Oppmøte ved lyshuset.
    Informasjonsmøte om SFO for føresette på 1.trinn kl. 09.30 i SFO-basen.
  • 2. – 4.trinn kl. 08.35- 13.15. Oppmøte på storeplassen
  • 5. – 7.trinn kl. 08.35-14.00. Oppmøte på storeplassen.

Oversikt over skuleveka finn du her: Les meir…