Nærmiljøprosjekt

Prosjektet har fokuset Kva fremmar og hemmar trivsel i nærmiljøet?
I denne delen av prosjektet er fokus på skuleveg, og 5. til 7. trinn er invitert til å delta. Elevar som deltek er med å kartlegge skulevegen sin i perioden fram til juleferien. Registreringa vil kome til nytte i arbeidet med kommunedelplan for Nordre Litlesotra då ein kartlegg vegar i Foldnesområdet, med elevane sitt perspektiv. SU ser dette som eit positivt bidrag inn i arbeidet med å sikre trygg skuleveg for elevane ved Foldnes skule. Det er eit krav om at skulevegen vert gått minst ein gong i perioden. For å sikre at alle får gjort dette, blir det organisert i skuletida. 
I registreringsperioden vert appen Trafikkagenten nytta, der elevane er agentar som rapporterar på positive og negative ting langs sin skuleveg. På www.trafikkagenten.no kan ein lese meir om verktøyet. Tysdag i neste veke får elevane innføring i registrering og bruk av appen. For dei som ikkje har smartmobil, har kommunen mobilar til utlån.

Elevane får med eit samtykkeskjema heim i skulesekken. Vi ber om å få returnert svarslipp innan førstkomande fredag.

Samtykkeskjema.

Julefestar 2017

Tradisjonen tru vert det påfyll av julestemning i regi av klassane i advent:

11. desember:
1 a, 3 a og 5 a
12. desember: 3b, 4b og 6b
13. desember: 2a, 4a, 5b og 7b
14. desember: 1b, 2b, 6a og 7a

Elevane kan ha med seg 2 personar kvar.
Vi startar i gymsalen kl. 18.00, og går deretter til klasseromma.
Velkommen!

Foldneselevar les Norge på langs

Tysdag 24.oktober var igjen elevene ved Foldnes skule samla på skuleplassen for opning av den årlege Leselystaksjon. Vi starta med å synge skulen sin eigen lesesong, deretter kom elevrådet ut på skuleplassen ikledd skulen sin leseorm.

Rektor Ragnhild snakka om kor viktig det er å kunne lese, at det gjev gode opplevingar, både saman med andre når ein vert lest for, og når ein les sjølv. Hø ønska alle ei kjekk og innhaldsrik reise frå Lindesnes til Nordkapp, ei reise med mange gode leseopplevingar. Deretter klipte leseormen snora og leselystaksjonen blei erklært opna. Les meir…