Informasjon frå Fjell ungdomsskule

Gjeld 7. trinn: «Fjell ungdomsskule har sett av følgande datoar denne våren til møter for føresette og elevar som skal starte her til hausten. Det kjem som vanleg eigen invitasjon når det nærmar seg:
Første informasjonsmøte for dei føresette er sett til 17.mars klokka 18.00 i kantina på Fjell ungdomsskule (FUS).
Besøk av elevar er sett til 15.juni klokka 12.30 – 14.30 her på FUS, hugs at de må ordne med busspengar om dei skal ta skulebussane herfrå heimatt.
Foreldremøte er sett til same kvelden, altså 15.juni klokka 18.00 – 20.00 i kantina her på FUS.» Tekst henta frå infoskriv til heimane.

Trafikkopplæring i høve vegarbeid

I dag var representantar frå Samferdsel i Fjell kommune og Sartor Maskin innom skulen og ga elevane på alle trinn ein gjennomgang på korleis dei skal te seg kring annleggsmaskiner. Dette med tanke på vegarbeidet som no er starta opp i Foldnesvegen.

I førekant av gjennomgangen har lærarane gått gjennom ein Power Point presentasjon som Sartor Maskin har laga. Presentasjonen tek føre seg litt om skilting, avsperring, øyekontakt, farer osv. Og syner typiske skilter knytt til arbeidsvarsling, og typiske gjerder/sperrebånd/sperrekjettinger som elevane kan møte på langs skulevegen.

Her kan du sjå presentasjonen: Trafikkopplæring i samband med vegarbeid

Vi minner om anbefalt køyremønster!

Det oppstår farlege situasjonar kring av- og påstigning. Skule og FAU minner alle om det anbefalte køyremønstert. Bruk det slik at alle elevar er trygge når dei kjem til skulen, og likeeins når dei går heim. Hugs å informere andre som skal hente eleven om anbefalt køyremønster. Les om anbefalt køyremønster her.

Elevkveld for 5. tom 7. trinn

Det inviterast til Elevkveld på Foldnes skule:
torsdag 31.10.2019, kl. 18.00 – 20.30.
Tema er «Halloween». Utkledning er frivillig.
Inngang er gratis!
Det blir salg av kioskvarer som vanleg (hugs å ta med kontantar).
Elevkveld er eit mobilfritt arrangement, så la mobilen ligge igjen heime og hugs å gjere avtale om henting på førehand.
Mvh FAU

FN-markering og innviing av gymsalen

På ein slik dag setter vi fokus på arbeidet som FN gjer rundt omkring i verda, spesielt med fokus på kva dei gjer for at barn skal få gå på skule, vere trygge og ha tilgang på mat og drikke. Det at barn skal vere trygg er ein viktig del av barnekonvensjonen. I skulesamanheng er elevane sin rett til å ha det trygt psykososialt vesentleg. Rektor legg vekt på at vi må ta vare på kvarandre, vere flink å invitere med i leik, og om vi ser at nokon ikkje har det bra må vi sei frå, slik at dei vaksne kan få hjelpe til med å ordne opp. Å bli smitta av «allergien» mot mobbing er noko rektor ønskjer for alle i skulesamfunnet. Vi skal ikkje tåle at nokon ikkje har det bra! På samlinga for 1. til og med 4. trinn hadde 3a ordna program med fakta om FN og song med tema om venskap.
6b hadde programmet på samlinga for 5. til og med 7. trinn. Fakta om FN sto sentralt, dei leste opp ønskedikt som dei hadde laga og inviterte alle med på Blimed-dansen, der refrenget på Blimed-sangen har fokus på at du er meir enn god nok slik du er. I tillegg hadde dei markering med opning av renovert gymsal. Vi er alle eining om at det er kjekt å ha gymsalen tilgjengeleg igjen, og som programleiarane frå 6b så vist sa: «Vi gler oss til mange svitte timar i dette rommet».

Farlig skolevei for mellomtrinnet.

Veiarbeidet på Foldnesvegen starter i uke 44. Vi har bestilt Turbuss Vest etter skoletid fra den 28.oktober.

  • mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.14:00
  • tirsdag kl. 13:15
  • fredag kl. 13:15

De som har fått utlevert grønne kort skal ta denne bussen. De andre føler skolebussen som vanlig.

  • Til skolen går bussen kl. 08:10 fra Våge.

Om noe er uklart så må dere bare ta kontakt.

«Farlig skolevei» for mellomtrinnet.

Etter høstferien ( 14. oktober) vil elevene fra 5.-7. trinn få gratis skyss til skolen om morgenen. Når veiarbeidet på Foldnesvegen starter vil de også få gratis buss etter skolen, men dato for dette er ikke satt ennå.
Vi har bestilt inn Turbuss Vest /Tide til kjøring, den går fra Våge kl.08:10 – Anglevik og til Foldnes skule. Elevene som har fått et » Hjemmelaget» busskort skal ta denne bussen, de som har fått skyss kort tar vanlig buss som tidligere.

Elevene vil få utdelt busskort før høstferien. Om noe er uklart ta kontakt 55096950.

Ønsker alle en riktig fin høstferie.

Barnas mediebruk

Kjære foreldre/foresatte!

Hvordan opplever du barnas mediebruk? Hva er mulighetene og utfordringene, og hvilke behov har du for informasjon og råd?

En gruppe forskere ved NLA Høgskolen gjennomfører nå en anonym undersøkelse om dette – på oppdrag fra den ideelle organisasjonen Barnevakten, som jobber med barn og medier.

Takk for at du setter av cirka 10 minutter og svarer på dette spørreskjemaet! Slik hjelper du oss til å forstå bedre hva foreldre/foresatte tenker.

Her er lenken: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2UX2NKLPU191

Takk for ditt bidrag!

Med vennlig hilsen
Margunn Serigstad Dahle
Førstelektor, NLA Høgskolen
– på vegne av forskergruppen