Workshop for nye klassekontaktar og FAU-representantar

Dag: 20. august
Tid: kl. 20.00
Kvar: Klasserommet til 4a i grønt bygg (tidlegare SFO-base)

FAU leiar og rektor inviterer til Workshop for klassekontaktar og FAU-representantar. Det vert fokus på rolleavklaring, oppgåver og samarbeidslinjer. I tillegg vert det sett av tid til dialogspel med aktuelle spørsmål ein som forelder står i, dette for å eksemplifisere ein kjekk aktivitet inn mot for eksempel foreldremøte på våren.

Velkomen attende på skulen 15. august

  • 1.trinn kl. 09.00- 13.15. Oppmøte ved lyshuset.
    Informasjonsmøte om SFO for føresette på 1.trinn kl. 09.30 i SFO-basen.
  • 2. – 4.trinn kl. 08.35- 13.15. Oppmøte på storeplassen
  • 5. – 7.trinn kl. 08.35-14.00. Oppmøte på storeplassen.

Oversikt over skuleveka finn du her: Les meir…

God sommar!

Vi legg bak oss eit skuleår som har vore annleis i og med at vi har hatt elevar fordelt på to skular. Det har vore lærerikt og kjekt og vi har blitt godt ivaretatt på Brattholmen skule. Sjølv om det har gått bra, har vore krevjande å være delt på to skular, og vi gler oss til igjen å vere samla på Foldnes skule ved skulestart. Ikkje minst gler vi oss til å inta renoverte lokale i raudt og gønt bygg.

I raudt bygg skal SFO halde hus saman med 1. , 2. og 3. trinn. I tillegg er alle spesialromma der. Ny organisering av romfordeling gjev oss høve til å tenke nytt i SFO, som no får lettare tilgang til spesialromma etter undervisning. Blått bygg skal huse 5., 6. og 7. trinn. I grønt bygg skal 4. trinn ha klasserom. Grønt bygg skal i tillegg huse administrasjon, personalrom, kontorarbeidsplassar for pedagogisk personale, samt kontor for helsesøster, miljøterapeut og SFO-leiar.

No når skulen er stengt vert det høg aktivitet når det gjeld renovering. Mesteparten vil stå klart ved skulestart. Vi må vente litt på gymsalen, men det greier vi godt, så lenge klasseromma er klar! Gymsalen vert klar i september.

Vi ønskjer elevar og føresette ein riktig god sommar! Nyt den og ver rause med gode opplevingar saman. Vi er så frampå at vi vågar oss på ei lekseplan til dykk føresette i ferievekene, – den er særlig bra om ein ikkje heilt veit kva enin skal fylle dagene med: Vekeplan for foreldre veke 24 tom 32 

Sommarhelsing frå lærara, fagarbeidarar, assistentar, lærlingar, lesehund, administrasjon og leiing ved Foldnes skule.

Sommerhelsing frå SFO

Kjære SFO-barn og føresette. Tusen takk for eit innhaldsrikt år!

Det har gått over all forventing å drifte SFO med dei fasilitetane vi har hatt tilgjengeleg dette året, og vi vil takke for innspel og tilbakemeldingar frå dykk undervegs. No på tampen av året er vi i full sving med å pakke ned det som er igjen av «gamle» SFO på grønt bygg. Vi skal opphalde oss på blått bygg i ferie-SFO, mens vi ventar på å få flytte inn i nye lokale i raudt bygg til hausten. Dette gler vi oss veldig til, og vi vaksne som jobbar i SFO ved Foldnes skule ser frem til å ta mot nye og tidligare SFOarar. Det er spanande aktivitetar i vente, som vi no får høve til å gjennomføre i dei renoverte lokala.

Til dei av dykk som har meldt barnet/barna dykkar på ferie-SFO fredag 21.06.10, veke 26, 31 og 32, minnar vi om at vi har ordinære åpningstider også desse dagane. Det vil bli sendt ut meir informasjon til dei som har meldt seg på.

Tusen takk for at vi får lov til å «låne» dykkar dyrebare skattar, vi er heldige!

Varme sommerhelsingar frå alle dei vaksne som arbeidar i SFO ved Foldnes skule.

Kontaktlærarar 2019/2020

1a Siren Clausen, tolærar Kristina Hesjedal Hovdenak
1b Kornelia Takvam, tolærar Bodil Lund
2a Lillian Tvedt Mauland
2b Christina Hemnes
3a Tomas Slinde
3b Kari-May Turøy
4a Åsta Kalgraff Kaspersen
4b Linda Sæterlid
5a Anette Indrebø
5b Inge Fagerli
6a Solveig Dybsland
6b Hans Brevik/Åshild Thingnes
7a Hege Mongstad
7b Espen Hanuren

Aktivitetsveke

Denne veka er det aktivitetsveke for heile skulen. Det er ulike aktivitetar, men felles for alle klassar er kanopadling, stjerneorientering og aktivitetsdag.

Kanopadling er på vatnet ved kirka. Alle klassane har stjerneorientering torsdag og aktivitetsdag fredag. Gjennom veka vert det lagt vekt på samarbeid og samhald på tvers av trinn og klassar, difor vert det aldersblanda grupper på dei ulike aktivitetane.

Kvart trinn legg i tillegg opp til aktivitetar som har fokus på fysisk aktiv læring og sunt kosthold.

Vi ser fram til ei veke med aktiv læring på anna arena enn den vi normalt nyttar.

Sommeravslutning med Dysleksi Norge Bergen og Hordaland

SOMMERAVSLUTNING 25/5-19. Vi møtes kl 13.30 ved Skomakerdiket. Vi padler og vi griller. Vi babler og vi chiller. Ta med mat og drikke. Vi tar med kull til grillen, og sennep og ketchup.

Hyggelig med en tilbakemelding på mail til hannekebrouns@hotmail.com eller på Messenger om du kommer. Tips: det er gratis forestilling kl 12 og leker på Festplassen ifm Festplassen. Dette kan bli en fin heldagstur til Bergen!

Håper vi sees.
Mvh Styret i Dysleksi Bergen og Hordaland

Mjuk tilnærming til skulestart

Måndag kveld var det sosialt samvær og kveldsmat i SFO for førskulebarn med foreldre ved Foldnes skule, saman med skulen si leiing, leselærar og miljøterapeut.

Initiativet kom frå SFO-leiar og leselærar som hadde latt seg inspirere av ein SFO i Rogaland. Gjennom vårhalvåret er dei i tett samarbeid med dei ulike barnehagane som soknar til Foldnes skule for å førebu ein mjuk overgang. Nytt av året er sosialt treff med kveldsmat. Les meir…