Elevkveld for 5. tom 7. trinn

Det inviterast til Elevkveld på Foldnes skule:
torsdag 31.10.2019, kl. 18.00 – 20.30.
Tema er «Halloween». Utkledning er frivillig.
Inngang er gratis!
Det blir salg av kioskvarer som vanleg (hugs å ta med kontantar).
Elevkveld er eit mobilfritt arrangement, så la mobilen ligge igjen heime og hugs å gjere avtale om henting på førehand.
Mvh FAU

FN-markering og innviing av gymsalen

På ein slik dag setter vi fokus på arbeidet som FN gjer rundt omkring i verda, spesielt med fokus på kva dei gjer for at barn skal få gå på skule, vere trygge og ha tilgang på mat og drikke. Det at barn skal vere trygg er ein viktig del av barnekonvensjonen. I skulesamanheng er elevane sin rett til å ha det trygt psykososialt vesentleg. Rektor legg vekt på at vi må ta vare på kvarandre, vere flink å invitere med i leik, og om vi ser at nokon ikkje har det bra må vi sei frå, slik at dei vaksne kan få hjelpe til med å ordne opp. Å bli smitta av «allergien» mot mobbing er noko rektor ønskjer for alle i skulesamfunnet. Vi skal ikkje tåle at nokon ikkje har det bra! På samlinga for 1. til og med 4. trinn hadde 3a ordna program med fakta om FN og song med tema om venskap.
6b hadde programmet på samlinga for 5. til og med 7. trinn. Fakta om FN sto sentralt, dei leste opp ønskedikt som dei hadde laga og inviterte alle med på Blimed-dansen, der refrenget på Blimed-sangen har fokus på at du er meir enn god nok slik du er. I tillegg hadde dei markering med opning av renovert gymsal. Vi er alle eining om at det er kjekt å ha gymsalen tilgjengeleg igjen, og som programleiarane frå 6b så vist sa: «Vi gler oss til mange svitte timar i dette rommet».

Farlig skolevei for mellomtrinnet.

Veiarbeidet på Foldnesvegen starter i uke 44. Vi har bestilt Turbuss Vest etter skoletid fra den 28.oktober.

  • mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.14:00
  • tirsdag kl. 13:15
  • fredag kl. 13:15

De som har fått utlevert grønne kort skal ta denne bussen. De andre føler skolebussen som vanlig.

  • Til skolen går bussen kl. 08:10 fra Våge.

Om noe er uklart så må dere bare ta kontakt.

«Farlig skolevei» for mellomtrinnet.

Etter høstferien ( 14. oktober) vil elevene fra 5.-7. trinn få gratis skyss til skolen om morgenen. Når veiarbeidet på Foldnesvegen starter vil de også få gratis buss etter skolen, men dato for dette er ikke satt ennå.
Vi har bestilt inn Turbuss Vest /Tide til kjøring, den går fra Våge kl.08:10 – Anglevik og til Foldnes skule. Elevene som har fått et » Hjemmelaget» busskort skal ta denne bussen, de som har fått skyss kort tar vanlig buss som tidligere.

Elevene vil få utdelt busskort før høstferien. Om noe er uklart ta kontakt 55096950.

Ønsker alle en riktig fin høstferie.

Barnas mediebruk

Kjære foreldre/foresatte!

Hvordan opplever du barnas mediebruk? Hva er mulighetene og utfordringene, og hvilke behov har du for informasjon og råd?

En gruppe forskere ved NLA Høgskolen gjennomfører nå en anonym undersøkelse om dette – på oppdrag fra den ideelle organisasjonen Barnevakten, som jobber med barn og medier.

Takk for at du setter av cirka 10 minutter og svarer på dette spørreskjemaet! Slik hjelper du oss til å forstå bedre hva foreldre/foresatte tenker.

Her er lenken: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2UX2NKLPU191

Takk for ditt bidrag!

Med vennlig hilsen
Margunn Serigstad Dahle
Førstelektor, NLA Høgskolen
– på vegne av forskergruppen

Lesehunden Torjus er klar for nytt skuleår

Stine og Torjus hadde i dag første skuledag på Foldnes skule etter ferien.
Som tidlegare år vil lesehunden Torjus følgje opp elevar på 3. og 4. trinn. Torjus er skolert lesehund med eksamen og godkjenning for jobben, og er så klart en hund etter lesing! Torjus og Stine gler seg til mange gode lesestunder dette skuleåret.