Leselystaksjonen

fuglI perioden 21.september til 2.oktober er det leselystaksjon ved Foldnes skule. Perioden vil vere prega av lesing i alle klassar. Målet med aksjonen er at elevene skal få oppleve gleden ved å lese, og dermed bli motivert til å lese meir! Vi veit at lesing er ein viktig dugleik i alle fag; og for å bli en betre lesar må vi lese meir!

Tema for leselystaksjonen er: Når fantasien får vingar.

 

FAU møte

Tid: Torsdag 10. september kl.19.00.
Stad: Foldnes skule, personalrommet
Saker:
01         Godkjenning av innkalling og sakliste
02         Skriv og meldingar 
03         Oppdatering av kontaktliste FAU og klassekontaktar
04         Val
05         Planar for året – info om arbeidet i FAU
06         Eventuelt

Hilsen Hans C Smith
Avtroppende FAU leder

Minner om foreldremøte!

Foreldremøte med fellesinformasjon ved leiinga i gymsalen, med påfølgjande foreldremøte med kontaktlærar i klasseromma:

  • 1. tom 4. klasse tysdag 01.09.15 kl. 18.00
  • 5. tom 7. klasse onsdag 02.09.15 kl. 18.00

Det er forventa at alle elevane er representert med ein føresett på møtet.

Mobbekampanje veke 36

I veke 36 startar kampanja mot mobbing i regi av Manifestet mot mobbing. Vi markerer dette i våre klassar.

Kampanje skal gje alle vaksne i dei ulike miljøa som barn ferdast, konkrete tips til korleis ein kan gjere ein forskjell for å skape venskap og førebygge mobbing.

Banner_nynorsk_500x500

Ler meir her.