Julefestar

Tradisjonen tru vert det avslutning til jul der vi startar kvelden i gymsalen kl. 18.00 og avsluttar i klasseromma.

Måndag 14.desember: 2a, 6a, 7a
Tysdag 15.desember:  2b, 4a, 5b, 7b
Onsdag 16.des: 3a, 4b, 6b
Torsdag 17.des: 1a, 1b, 3b, 5a

Sykling til skulen

Det er føresette som avgjer om elevane skal sykle til skulen. Endringa i lovverket kom 20.08.2015. FAU og skule tilrår at elevane ventar til 5. steget med å sykle til skulen. Sjå Trygg trafikk for råd og tips i høve sykling til skulen.

 

Leselystaksjonen

fuglI perioden 21.september til 2.oktober er det leselystaksjon ved Foldnes skule. Perioden vil vere prega av lesing i alle klassar. Målet med aksjonen er at elevene skal få oppleve gleden ved å lese, og dermed bli motivert til å lese meir! Vi veit at lesing er ein viktig dugleik i alle fag; og for å bli en betre lesar må vi lese meir!

Tema for leselystaksjonen er: Når fantasien får vingar.

 

FAU møte

Tid: Torsdag 10. september kl.19.00.
Stad: Foldnes skule, personalrommet
Saker:
01         Godkjenning av innkalling og sakliste
02         Skriv og meldingar 
03         Oppdatering av kontaktliste FAU og klassekontaktar
04         Val
05         Planar for året – info om arbeidet i FAU
06         Eventuelt

Hilsen Hans C Smith
Avtroppende FAU leder