Informasjon om nytt skuleår

Første skuledag for elevane er 18. august.

Frå hausten av startar skuledagen  kl. 08.35.

  1. klasse møter i gymsalen kl. 10.00.

Tilbod om leksehjelp er avvikla for 1. t.o.m. 4. trinn. Det blir i staden tilbod om å gjere lekse på skulen for 5. t.o.m. 7. trinn, informasjon og påmelding kjem ved skulestart.

Det er planleggingsdag/elevfri 12. september. Det er gjort lokale endringar i den kommunale skuleruta. For meir informasjon sjå skuleruta.

Sommerhelsing

Foldnes skule ønskjer alle 7. klassingane våre lykke til på ungdomsskulen.

På konsertane i Foldnes kyrkje 7. og 14. juni blei samla inn kr. 9.674,- til Adina stiftinga. Tusen takk for bidraga!

God sommarferie til alle elevar og føresette!

 

Velkommen til konsert!

Konsert07.06.2016og14.06.2016

Klikk bilete for å sjå plakat til konserten.

Elever og tilsette ved Foldnes skule inviterer til konsert i Foldnes kyrkje.
B-klassane 7. juni kl. 18.00
A-klassane 14. juni kl. 18.00

(elevane må kle seg i svart eller kvit overdel)

Kvar elev kan ta med seg max to personer på konserten.

Ber om at dei som har gåavstand til kyrkja let bilen stå heime.

Det vert innsamling til Adina stiftelsen.adina stiftelsen

Velkommen!

Skrivestien

Lærarane ved Foldnes skule har gjennomført eit skulebasert kompetansehevingsprogram i skriving som grunnleggjande ferdigheit, Skrivestien. Det overordna målet med kompetansehevinga er å gje best mogleg skriveopplæring til den enkelte elev.
Skrivestien