Farlig skolevei for mellomtrinnet.

Veiarbeidet på Foldnesvegen starter i uke 44. Vi har bestilt Turbuss Vest etter skoletid fra den 28.oktober.

  • mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.14:00
  • tirsdag kl. 13:15
  • fredag kl. 13:15

De som har fått utlevert grønne kort skal ta denne bussen. De andre føler skolebussen som vanlig.

  • Til skolen går bussen kl. 08:10 fra Våge.

Om noe er uklart så må dere bare ta kontakt.

«Farlig skolevei» for mellomtrinnet.

Etter høstferien ( 14. oktober) vil elevene fra 5.-7. trinn få gratis skyss til skolen om morgenen. Når veiarbeidet på Foldnesvegen starter vil de også få gratis buss etter skolen, men dato for dette er ikke satt ennå.
Vi har bestilt inn Turbuss Vest /Tide til kjøring, den går fra Våge kl.08:10 – Anglevik og til Foldnes skule. Elevene som har fått et » Hjemmelaget» busskort skal ta denne bussen, de som har fått skyss kort tar vanlig buss som tidligere.

Elevene vil få utdelt busskort før høstferien. Om noe er uklart ta kontakt 55096950.

Ønsker alle en riktig fin høstferie.

Barnas mediebruk

Kjære foreldre/foresatte!

Hvordan opplever du barnas mediebruk? Hva er mulighetene og utfordringene, og hvilke behov har du for informasjon og råd?

En gruppe forskere ved NLA Høgskolen gjennomfører nå en anonym undersøkelse om dette – på oppdrag fra den ideelle organisasjonen Barnevakten, som jobber med barn og medier.

Takk for at du setter av cirka 10 minutter og svarer på dette spørreskjemaet! Slik hjelper du oss til å forstå bedre hva foreldre/foresatte tenker.

Her er lenken: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2UX2NKLPU191

Takk for ditt bidrag!

Med vennlig hilsen
Margunn Serigstad Dahle
Førstelektor, NLA Høgskolen
– på vegne av forskergruppen

Lesehunden Torjus er klar for nytt skuleår

Stine og Torjus hadde i dag første skuledag på Foldnes skule etter ferien.
Som tidlegare år vil lesehunden Torjus følgje opp elevar på 3. og 4. trinn. Torjus er skolert lesehund med eksamen og godkjenning for jobben, og er så klart en hund etter lesing! Torjus og Stine gler seg til mange gode lesestunder dette skuleåret.

Refleksvestar til alle elvar

Måndag var ordførar Marianne Bjorøy, leiar for komite for drift og forvalting Ernst Einarsen og leiar for samferdsel Therese Borgen Skårnes innom skulen og gjorde ære på Lone i 5a og klassen hennar. Lone gikk av med seieren når elevrådet i vår skulle kåre kva teikning som skulle prege refeksvestane til elevane ved Foldnes skule. Gratulerer Lone!

Ved levering og henting

Vi ber om at alle føresette ved levering og henting følgjer anbefalt køyremønster. I går og i dag har ikkje bussane kome seg inn på parkeringsplassen grunna at bilar står parkert i svingen. Om det er fullt på parkeringsplassen må ein parkere ved gravplassen. Sjå her for anbefalt køyremønster.

Barnevogner må parkerast utanfor bygga og skal ikkje køyrast inn i gangane. Ber om at vognene vert sett igjen utanfor om ein treng å følgje elevar inn i bygga.

Har du nokon som leverer eller henter for deg ber vi om at du gjev dei denne informasjonen.