Skulen er stengt frå i dag!

Ny nasjonal føring: Alle skular og barnehagar er stengt frå 12.03. kl. 18.00.
Born som har føresette i samfunnskritiske funksjonar må få tilbod om tilsyn i barnehagar og skule.

Informasjon om dei neste to vekene

Vi riggar for at alle barn har digitale einingar, samt ladar, med heim i dag. Det er og mogeleg å hente utstyr i morgon, om noko ligg att på skulen.
Det vert lagt opp til heimeundervisning frå neste veke. Meir info om dette kjem frå kontaktlærar via Transponder.

Informasjon om koronavirus

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune:    
https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen er informativ både for barn og vaksne.

Trafikkaksjon i regi av FAU i veke 8

FAU har ein trafikkaksjon denne veka, og er tilgjengeleg utanfor skulen kring skulestart, for å minne om anbefalt køyremønster.
Status etter måndag morgon er at det var mange som følgde anbefalt køyremønster, og på den måten er med på å skape det trygt for elevane våre. Det er vi veldig takksam for!
Minner om å informere besteforeldre og andre som leverer og hentar, om anbefalt køyremønster, slik at alle har forutsetning for å følgje anbefalingane.

Skuleskyss

Søknad om skuleskyss må vere skulen i hende innan tysdag 18. februar.

Søknadsskjema ligg under fana Skjema. Merk at vi nyttar søknadsskjema frå sist skuleår.

Innskriving for 1. klasse haust 2020

Skulane i Øygarden kommune har digital innskriving. Eleven skal skrivast inn på nærskulen sin. Er du usikker på krinsgrenser tek du kontakt med oss på telefon eller mail.

På nokre område treng vi samtykke og de som føresette må ta nokre val på vegne av dykkar barn. Vi vil derfor be om at de fyller ut elektronisk skjema her.

Elevpermisjon

Det er innført digitalt system for søknad om elevpermisjon i Øygarden kommune. Sjå fana Skjema. Der finn du lenkje til elektronisk søknadsskjema, samt kriterium for å kunne få innvilga permisjon, informasjon om søknadsprosessen, lovverk knytt til elevpermisjon, samt informasjon om handsaming av personinformasjon.

Ver obs på at søknaden må vere oss i hende i god tid (3 veker) på førehand.

Elevkveld 23. januar

For 5.-7. trinn, frå kl. 18:00 til kl. 20:30
Det er gratis inngang.
Sal av kioskvarer – tek kun kontantar.

Elevkvelden er eit mobilfritt arrangement, så mobilen må ligge igjen heime. Hugs difor å avtale tid og stad for henting med dei heime på førehand.
Mvh FAU