Åpning av vennebenkane

Denne veka hadde vi offisiell åpning av vennebenkane som vi har fått frå Rotary. Elevrådet har hatt ein prosess i høve korleis benkane skal nyttast. Deretter har deira forslag vore oppe i Skule Miljøutvalget, og blitt vedtatt der.

vennebenk

Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.

Venskapsbenk

Vi har i dag mottatt 2 venskapsbenkar i gåve frå Rotary.
Les meir om tanken bak Venskapsbenkane som er delt ut til skulane i Fjell her.

vennskapsbenk

«Vi les saman».

Tradisjonen tru blei Leselystaksjonen 2016 ved Foldnes skule opna tysdag 27.september. Alle elevane var samla på skuleplassen. Stemninga var god sjølv om det regna. Opninga vart markert med trompetfanfare og skulen sin eigen lesesang blei sunge.

dsc_4565_1

Tema for Leselystaksjonen 2016 er «Vi les saman». Det er dei gode leseopplevingane som står i fokus. Desse får vi gjennom å lese sjølv eller å lytte til at nokon les for oss. Rektor, Ragnhild Knudsen Magerøy, poengterte dette då ho fortalde om dei gode leseopplevingane ho fekk då ho var lita, når far hennar las høgt for henne og broren. «Det er ikkje forteljinga i seg sjølv som sit att i minnet, men opplevinga av å kjenne at ein høyre til ved å oppleve noko saman».

Elevrådet stilte også i år opp utkledd som leseorm. Denne gongen med puslespelbitar som symboliserar det å lese saman.

På veg attende til klasseromma fekk klassane med seg ei gåve. Gåva inneheldt img_2085ei bok som dei vaksne i klassen skal lese høgt for elevane.

Leselystaksjonen har vore fast tradisjon på Foldnes skule sidan 2010. Målet med aksjonen er at elevane skal få oppleve gleda ved å lese og gjennom dette bli motivert til å lese meir.

Toril Kvalheim,
Leselærar Foldnes skule

Les meir…

7a laga visjonar og deltok på grunnsteinskrinsnedlegging

img_2041Torsdag ettermiddag var det grunnsteinsskrinsnedlegging ved Sjøfronten, og i førekant av dette var elevane i 7a blitt utfordra på å skrive visjonar som skulle leggast i skrinet. To elevar skulle få legge ned grunnsteinsskrinet, samt at ein elev skulle få lese opp sin visjon. Etter loddtrekning i klassen viste det seg å vere Lucas og Nicolai som fekk leggje ned grunnsteinsskrinet, medan Mariel fekk lese opp sin visjon. Alle tre gjorde ein flott innsats på vegne av klassen sin, som var fulltallig frammøtt ved den høgtidelege opninga. Du finn reportasjen til Fjell kommune her.

img_2044
Les meir…

Leselystaksjonen 2016: «Vi les saman».

I perioden frå 27.september til 7.oktober er det leselystaksjon på skulen. Denne perioden vil difor vere særleg prega av lesing. Målet med aksjonen er at elevene skal få oppleve gleda ved å lese, og dermed bli motivert til å lese meir! Vi veit at lesing er ein viktig ferdigheit i alle fag; og for å bli ein betre lesar må ein lese meir!

Det vil bli arrangert ulike aktiviteter knytt til lesing desse vekene. Noko vil skje i den enkelte klasse, medan noko skjer på tvers av klassetrinn, samt at nokon aktivitetar er felles for alle elevane på skulen. Det vil bli ei felles opning for leseaksjonen på skuleplassen tysdag 27.september kl.11.00.

I denne perioden vil vi oppmode føresette til å eit særskild blikk på lesing. Vis interesse for leseaksjonen og for dei bøkene ditt barn les.

Informasjonsbrev til føresette om leselystaksjonen.

leseaksjon