Informasjon ved oppstart 2016-17.

Velkomen til foreldremøte :
– Tysdag 30. august kl. 18.00 for 1. tom 4. trinn
– Onsdag 31. august kl. 18.00 for 5. tom 7. trinn
Oppmøte i gymsalen med påfølgjande klassetrinnsmøte. Innhaldet på fellesmøta vil i grove trekk vere det same begge dagane, om du har barn på både små- og mellomtrinn, kan du vel å  møte på det eine fellesmøtet, og komme direkte til klasserommet kl. 18.50 for klassetrinnsmøte.
Vi forventar at minimum ein føresett deltek på møta.

Kurs for nye klassekontaktar:
– Tysdag. 6. september kl. 18.00 – til 19.00 i raudt bygg.

Foreldremøte/informasjonsmøte SFO skoleåret 2016/2017

Det blir informasjonsmøte for nye SFO-foreldre mandag 29.08.16 klokken 18.00 på 1a sitt klasserom.

Dette er først og fremst et informasjonsmøte for nye SFO-foresatte. Vi informerer litt om innhold og dagsrytmen vår, samt de ulike plasstypene.

Kopi av PowerPoint og innhold i møte, blir sendt ut til alle foresatte i etterkant av møtet.

Mvh

Ann Elin Street

Daglig leder SFO Foldnes Skule

 

Skulebuss – skuleåret 2016-2017

Informasjon om skulebuss 2016-2017

Skulestart kl 08:35 Alle dager

445 Våge kl. 08:13 – Anglevik kl. 08:18 – Foldnes skule kl. 08:28              (Rutebuss)

Skuleslutt kl. 12:00 kun tirsdag

449 Foldnes sk(hovedveg) kl 12:08 – Anglevik (skulebuss frå Fjell ungs.) (Skulerute)

449 Foldnes sk (hovedveg) kl 12:08 – Våge (skulebuss frå Fjell ungs.)      (Skulerute)

Skuleslutt kl. 13:00 tirsdag og fredag

449 Foldnes sk kl. 13:20- Anglevik snuplass – Våge                                   (Skulerute)

Skuleslutt kl 13:15 man, ons og tors

449 Foldnes sk kl. 13:20 – Anglevik snuplass – Våge                                 (Skulerute)

Skuleslutt kl. 13:45 fre

449 Foldnes sk. Kl 14:10 – Anglevik snuplass – Våge                                (Skulerute)

445 Foldnes sk (hovedveg) kl. 14:00 – Anglevik snuplass                          (Skulerute)

Skuleslutt kl. 14:00 man, ons og tors

449 Foldnes sk kl. 14:10 – Anglevik snuplass – Våge                                 (Skulerute)

Informasjon om nytt skuleår

Første skuledag for elevane er 18. august.

Frå hausten av startar skuledagen  kl. 08.35.

  1. klasse møter i gymsalen kl. 10.00.

Tilbod om leksehjelp er avvikla for 1. t.o.m. 4. trinn. Det blir i staden tilbod om å gjere lekse på skulen for 5. t.o.m. 7. trinn, informasjon og påmelding kjem ved skulestart.

Det er planleggingsdag/elevfri 12. september. Det er gjort lokale endringar i den kommunale skuleruta. For meir informasjon sjå skuleruta.

Sommerhelsing

Foldnes skule ønskjer alle 7. klassingane våre lykke til på ungdomsskulen.

På konsertane i Foldnes kyrkje 7. og 14. juni blei samla inn kr. 9.674,- til Adina stiftinga. Tusen takk for bidraga!

God sommarferie til alle elevar og føresette!