Foreldremøte/informasjonsmøte SFO skoleåret 2016/2017

Det blir informasjonsmøte for nye SFO-foreldre mandag 29.08.16 klokken 18.00 på 1a sitt klasserom.

Dette er først og fremst et informasjonsmøte for nye SFO-foresatte. Vi informerer litt om innhold og dagsrytmen vår, samt de ulike plasstypene.

Kopi av PowerPoint og innhold i møte, blir sendt ut til alle foresatte i etterkant av møtet.

Mvh

Ann Elin Street

Daglig leder SFO Foldnes Skule

 

Skulebuss – skuleåret 2016-2017

Informasjon om skulebuss 2016-2017

Skulestart kl 08:35 Alle dager

445 Våge kl. 08:13 – Anglevik kl. 08:18 – Foldnes skule kl. 08:28              (Rutebuss)

Skuleslutt kl. 12:00 kun tirsdag

449 Foldnes sk(hovedveg) kl 12:08 – Anglevik (skulebuss frå Fjell ungs.) (Skulerute)

449 Foldnes sk (hovedveg) kl 12:08 – Våge (skulebuss frå Fjell ungs.)      (Skulerute)

Skuleslutt kl. 13:00 tirsdag og fredag

449 Foldnes sk kl. 13:20- Anglevik snuplass – Våge                                   (Skulerute)

Skuleslutt kl 13:15 man, ons og tors

449 Foldnes sk kl. 13:20 – Anglevik snuplass – Våge                                 (Skulerute)

Skuleslutt kl. 13:45 fre

449 Foldnes sk. Kl 14:10 – Anglevik snuplass – Våge                                (Skulerute)

445 Foldnes sk (hovedveg) kl. 14:00 – Anglevik snuplass                          (Skulerute)

Skuleslutt kl. 14:00 man, ons og tors

449 Foldnes sk kl. 14:10 – Anglevik snuplass – Våge                                 (Skulerute)

Informasjon om nytt skuleår

Første skuledag for elevane er 18. august.

Frå hausten av startar skuledagen  kl. 08.35.

  1. klasse møter i gymsalen kl. 10.00.

Tilbod om leksehjelp er avvikla for 1. t.o.m. 4. trinn. Det blir i staden tilbod om å gjere lekse på skulen for 5. t.o.m. 7. trinn, informasjon og påmelding kjem ved skulestart.

Det er planleggingsdag/elevfri 12. september. Det er gjort lokale endringar i den kommunale skuleruta. For meir informasjon sjå skuleruta.

Sommerhelsing

Foldnes skule ønskjer alle 7. klassingane våre lykke til på ungdomsskulen.

På konsertane i Foldnes kyrkje 7. og 14. juni blei samla inn kr. 9.674,- til Adina stiftinga. Tusen takk for bidraga!

God sommarferie til alle elevar og føresette!

 

Velkommen til konsert!

Konsert07.06.2016og14.06.2016

Klikk bilete for å sjå plakat til konserten.

Elever og tilsette ved Foldnes skule inviterer til konsert i Foldnes kyrkje.
B-klassane 7. juni kl. 18.00
A-klassane 14. juni kl. 18.00

(elevane må kle seg i svart eller kvit overdel)

Kvar elev kan ta med seg max to personer på konserten.

Ber om at dei som har gåavstand til kyrkja let bilen stå heime.

Det vert innsamling til Adina stiftelsen.adina stiftelsen

Velkommen!