Informasjon om siste skuledag.

Siste skuledag før juleferien er onsdag 20.12.2017.
Vi avsluttar undervisninga kl. 11.30. Dei som har plass i SFO går direkte dit. Opningstida i SFO er som vanleg på ettermiddagen.
For elevar som skal ta buss er avgangane slik:
– Turbuss Vest (farlig skolevei) kl. 11:40
– Rutebuss kl.11:45
– Sotra Sportklubb kl. 11.40

Nærmiljøprosjekt

Prosjektet har fokuset Kva fremmar og hemmar trivsel i nærmiljøet?
I denne delen av prosjektet er fokus på skuleveg, og 5. til 7. trinn er invitert til å delta. Elevar som deltek er med å kartlegge skulevegen sin i perioden fram til juleferien. Registreringa vil kome til nytte i arbeidet med kommunedelplan for Nordre Litlesotra då ein kartlegg vegar i Foldnesområdet, med elevane sitt perspektiv. SU ser dette som eit positivt bidrag inn i arbeidet med å sikre trygg skuleveg for elevane ved Foldnes skule. Det er eit krav om at skulevegen vert gått minst ein gong i perioden. For å sikre at alle får gjort dette, blir det organisert i skuletida. 
I registreringsperioden vert appen Trafikkagenten nytta, der elevane er agentar som rapporterar på positive og negative ting langs sin skuleveg. På www.trafikkagenten.no kan ein lese meir om verktøyet. Tysdag i neste veke får elevane innføring i registrering og bruk av appen. For dei som ikkje har smartmobil, har kommunen mobilar til utlån.

Elevane får med eit samtykkeskjema heim i skulesekken. Vi ber om å få returnert svarslipp innan førstkomande fredag.

Samtykkeskjema.

Julefestar 2017

Tradisjonen tru vert det påfyll av julestemning i regi av klassane i advent:

11. desember:
1 a, 3 a og 5 a
12. desember: 3b, 4b og 6b
13. desember: 2a, 4a, 5b og 7b
14. desember: 1b, 2b, 6a og 7a

Elevane kan ha med seg 2 personar kvar.
Vi startar i gymsalen kl. 18.00, og går deretter til klasseromma.
Velkommen!