Lokalt tillegg i Ordensreglane

Gjennom skulen sitt SMU er det kome framlegg om eit lokalt tillegg i skulen sine Ordensreglar. Dette for å trygge elevane på veg til og frå skulen då bilde ukritisk vert tatt og delt. Oppmoar alle heime om å følgje opp regelen med ein samtale heime. Vi følgjer det opp i klassane.

«12. Mobiltelefonen ligg framleis i sekken medan eleven er på busstoppet, samt på reiser til og frå skulen med bussen.»

Comments are closed.