Kveldsskule for elevar og føresette på 5. trinn

barnevakten

I regi av Trygg i Fjell er det inngått avtale med Barnevakten om kveldsskule for elevar og foreldre på 5. og 8. trinn i Fjell kommune.

Elevar og føresette på 5. trinn ved Foldnes skule vert invitert til kveldsskule i regi av Barnevakten torsdag 08. februar kl. 18.00 – 20.00 i gymsalen.

Hovudtema for kvelden er Digital kvardag, -gleder og utfordringar. Ein vil og kome innom emne som; Korleis ta smarte medievalg, samt Korleis førebygge og handtere nettmobbing.

Kveldsskulen er obligatorisk for elevane, og dei vil få avspasere tilsvarande tid i skuletida på eit seinare tidspunkt. Begge føresette er velkomen saman med eleven. Vi har forventningar om at kvar elev har følge av ein av foreldre, om ikkje begge kan møte.

Comments are closed.