Køyremønster

Ber om at alle som kjem med bil til skulen følgjer anbefalt køyremønster.
Vi opplever at det vert farlege situasjonar om ikkje dette vert gjort. Elevane sin tryggleik har høgaste prioritet. Om anbefalt køyremønster vert følgd får vi god flyt i trafikken kring skulen og alle kan vere trygge for sine barn.

Comments are closed.