Inneklemte skuledagar

Vi minner om at både dagen før 1. mai og dagen etter Kristi himmelfartsdag er vanleg skuledag jamfør gjeldande skulerute.

Comments are closed.