Informasjon om koronavirus

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune:    
https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen er informativ både for barn og vaksne.

Comments are closed.