Informasjon om dei neste to vekene

Vi riggar for at alle barn har digitale einingar, samt ladar, med heim i dag. Det er og mogeleg å hente utstyr i morgon, om noko ligg att på skulen.
Det vert lagt opp til heimeundervisning frå neste veke. Meir info om dette kjem frå kontaktlærar via Transponder.

Comments are closed.