Foreldreundersøkinga

FAU og skule samarbeider om å få gjennomført Foreldreundersøkinga. Tysdag og onsdag vil alle foreldre motta passord som skal nyttast for å logge på undersøkinga. Det er eit passord på kvar elev. Undersøkinga er open i to veker. Tal-/bokstavkombinasjonen som verdt sendt ut frå kontaktlærar er ditt brukarnamn. Du finn lenkje for pålogging her.

Gjennom undersøkinga kan foreldre gje FAU og skule tilbakemelding som er nyttig i vidare arbeidet rundt læring og trivsel. Vi oppmodar til at alle nyttar høve til å svare på undersøkinga.

Henta frå Udir.no: «Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før de kan begynne å svare på selve undersøkelsen.

Hva er formålet? Formålet med Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet er at foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra Foreldreundersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra Foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål.

Hvordan gjennomføres undersøkelsene? Skolene kan gjennomføre Foreldreundersøkelsen både vår og høst. Det er frivillig for foreldre å svare på den. Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål du ikke vil svare på. Behandlingsansvar og personvern Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar med skoleeierne for Foreldreundersøkelsen. Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Har du spørsmål? Kontakt skolen eller Utdanningsdirektoratet».

Comments are closed.