Foreldreundersøkelsen

Tusen takk til alle foreldre som har svart på Foreldreundersøkelsen. Svarprosenten er på 72%. Vi feira resultatet med isfest i alle klassar.

Det er framleis mogeleg å svare på undersøkinga då den er open fram til
21. juni.

Helsing FAU og rektor.

Comments are closed.