Fire klassetrinn er i digital utvikling

Dei åtte klassane har no tatt i bruk digitale verktøy og plattformar.
Første trinn nyttar IPads i begynnaropplæringa, medan 4., 5. og 6. trinn nyttar Surface og Cromebooks som læringsverktøy.

Comments are closed.