FAU møte

Tid: Torsdag 10. september kl.19.00.
Stad: Foldnes skule, personalrommet
Saker:
01         Godkjenning av innkalling og sakliste
02         Skriv og meldingar 
03         Oppdatering av kontaktliste FAU og klassekontaktar
04         Val
05         Planar for året – info om arbeidet i FAU
06         Eventuelt

Hilsen Hans C Smith
Avtroppende FAU leder

Comments are closed.