«Farlig skolevei» for mellomtrinnet.

Etter høstferien ( 14. oktober) vil elevene fra 5.-7. trinn få gratis skyss til skolen om morgenen. Når veiarbeidet på Foldnesvegen starter vil de også få gratis buss etter skolen, men dato for dette er ikke satt ennå.
Vi har bestilt inn Turbuss Vest /Tide til kjøring, den går fra Våge kl.08:10 – Anglevik og til Foldnes skule. Elevene som har fått et » Hjemmelaget» busskort skal ta denne bussen, de som har fått skyss kort tar vanlig buss som tidligere.

Elevene vil få utdelt busskort før høstferien. Om noe er uklart ta kontakt 55096950.

Ønsker alle en riktig fin høstferie.

Comments are closed.