Elevpermisjon

Det er innført digitalt system for søknad om elevpermisjon i Øygarden kommune. Sjå fana Skjema. Der finn du lenkje til elektronisk søknadsskjema, samt kriterium for å kunne få innvilga permisjon, informasjon om søknadsprosessen, lovverk knytt til elevpermisjon, samt informasjon om handsaming av personinformasjon.

Ver obs på at søknaden må vere oss i hende i god tid (3 veker) på førehand.

Comments are closed.