Sykling til skulen

Det er føresette som avgjer om elevane skal sykle til skulen. Endringa i lovverket kom 20.08.2015. FAU og skule tilrår at elevane ventar til 5. steget med å sykle til skulen. Sjå Trygg trafikk for råd og tips i høve sykling til skulen. … Les meir…

Leselystaksjonen

I perioden 21.september til 2.oktober er det leselystaksjon ved Foldnes skule. Perioden vil vere prega av lesing i alle klassar. Målet med aksjonen er at elevene skal få oppleve gleden ved å lese, og dermed bli motivert til å lese meir! Vi … Les meir…

FAU møte

Tid: Torsdag 10. september kl.19.00. Stad: Foldnes skule, personalrommet Saker: 01         Godkjenning av innkalling og sakliste 02         Skriv og meldingar  03         Oppdatering av kontaktliste FAU og klassekontaktar 04     … Les meir…

Nasjonale prøver

I perioden 12. oktober til 23. oktober skal det gjennomføres nasjonale prøver på 5. tinn. Her finn de informasjonsbrev til føresette frå Utdanningsdirektoratet: Informasjon om nasjonale prøver. … Les meir…

Minner om foreldremøte!

Foreldremøte med fellesinformasjon ved leiinga i gymsalen, med påfølgjande foreldremøte med kontaktlærar i klasseromma: 1. tom 4. klasse tysdag 01.09.15 kl. 18.00 5. tom 7. klasse onsdag 02.09.15 kl. 18.00 Det er forventa at alle elevane er representert med ein … Les meir…